Sezon koncertowy 2011/2012 - Maj 2012

CHÓRY KAMERALNE W SALI MELCERA
Debiuty młodych dyrygentów

13/05/2012 15:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej

Wykonawcy: Karol Krawczyk, Magda Majewicz — dyry­gen­ci

Opieka arty­stycz­na: prof. Bogdan Gola

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

KLASYCZNIE I ROMANTYCZNIE

13/05/2012 17:00

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

Wykonawcy: stu­denc­kie zespo­ły kame­ral­ne

W pro­gra­mie: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, P. Czajkowski

Opieka arty­stycz­na: prof. Paweł Łosakiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina