Sezon koncertowy 2011/2012 - Luty 2012

KONCERT PIANISTÓW JAPOŃSKICH — GRUPA POLJA

06/02/2012 14:00

Koncert na zakoń­cze­nie kur­su inter­pre­ta­cji muzycz­nej pro­wa­dzo­ne­go przez pro­fe­so­rów UMFC

Organizator: Fundacja UMFC

Sala im. H. Melcera
Wstęp wol­ny

 

WIECZÓR DYPLOMOWY STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ *

06/02/2012 19:00

W pro­gra­mie:

 • pro­jekt cho­re­ogra­ficz­ny – egza­min dyplo­mo­wy stu­den­tów III roku stu­diów I stop­nia Pedagogiki Baletowej
 • pro­jekt cho­re­ogra­ficz­ny – egza­min dyplo­mo­wy stu­den­tów II roku stu­diów II stop­nia Pedagogiki Baletowej

Teatr Wielki — Opera Narodowa
Pl. Teatralny 1

* Koncert stu­den­tów UMFC poza Uczelnią

 

KONCERT LAUREATÓW
I Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem

07/02/2012 19:00

Wykonawcy: lau­re­aci I Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem (Warszawa, 1–7 lute­go 2012)

1–4 lute­go 2012 – prze­słu­cha­nia I eta­pu
5–6 lute­go 2012 – prze­słu­cha­nia II eta­pu

Opieka arty­stycz­na: prof. Maja Nosowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KONCERT UCZESTNIKÓW
I Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Fortepianem

08/02/2012 19:00

Opieka arty­stycz­na prof. Maja Nosowska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

X FORUM MUZYKA DAWNA W UMFC — Inauguracja

12/02/2012 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Opieka arty­stycz­na: st. wykł. Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

ALTÓWKA
Magia dźwięku i wirtuozeria

13/02/2012 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas altó­wek UMFC

W pro­gra­mie: J. Brahms, W. A. Mozart, B. Konowalski

Opieka arty­stycz­na: prof. Dorota Sroczyńska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

Portret kompozytora — KRZYSZTOF BACULEWSKI

15/02/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Anna Radziejewska — mez­zo­so­pran, Jarosław Malanowicz — orga­ny, Julia Samojło — for­te­pian, Warszawscy Soliści CONCERTO AVENNA, Andrzej Mysiński — kie­row­nik arty­stycz­ny

W pro­gra­mie: 12 Etiud for­te­pia­no­wych, Koncert orga­no­wy, Kantata „Les Adieux”, Concerto armo­ni­co

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

TRANSKRYPCJE FORTEPIANOWE
na zakończenie karnawału

19/02/2012 15:00

Koncert Katedry Fortepianu

Opieka arty­stycz­na: ad. Maria Gabryś

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

X FORUM MUZYKA DAWNA W UMFC
Zakończenie

19/02/2012 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Opieka arty­stycz­na: st. wykł. Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT…
Zaczarowany operetki świat

20/02/2012 19:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Wokalnego, Warszawski Chór Międzyuczelniany pod kie­run­kiem Elżbiety Siczek, Ewa Guz-Seroka, Szymon Kowalczyk — for­te­pian

Reżyser: Przemysław Klonowski

Opieka arty­stycz­na: ad. Jolanta Janucik

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2012 12:00

Organizator: Biuro Rektora, tel. (22) 827 83 03

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

NASI LAUREACI

22/02/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Ewelina Siedlecka — sopran, Natalia Czekała — for­te­pian, Małgorzata Wasiucionek — skrzyp­ce, Piotr Kamiński — fagot,  Maciej Frąckiewicz — akor­de­on

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

RECITAL WOKALNY

23/02/2012 19:00

Wykonawcy: Barbara Zamek-Gliszczyńska — sopran, Lech Napierała — for­te­pian

W pro­gra­mie: F. Schubert, P. Hindemith, O. Messiaen, K. Szymanowski, I. Erod

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

SKRZYPCOWA MINIATURA POLSKA

26/02/2012 15:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas skrzy­piec

Opieka arty­stycz­na: prof. Sławomir Tomasik

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

JUBILEUSZ PROFESORA LECHA PUCHNOWSKIEGO

26/02/2012 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Wykonawcy: peda­go­dzy, absol­wen­ci, stu­den­ci i ucznio­wie Profesora

Opieka arty­stycz­na: prof. Jerzy Łukasiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

PREZENTACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH
WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

27/02/2012 19:00

Koncert Katedry Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: prof. Krzysztof Kuraszkiewicz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

RECITAL SKRZYPCOWY

29/02/2012 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Kaja Danczowska — skrzyp­ce, Justyna Danczowska — for­te­pian

W pro­gra­mie:

 • K. Szymanowski – Taniec z bale­tu „Harnasie” op. 55, [opr. na skrzyp­ce i for­te­pian – K. Szymanowski, P. Kochański]
 • L. van Beethoven - Sonata Kreutzerowska A‑dur op. 47 nr 9
  1. Adagio soste­nu­to — Presto — Adagio
  2. Andante con varia­zio­ni
  3. Presto
 • K. Szymanowski — Sonata d‑moll op. 9
  1. Allegro mode­ra­to
  2. Andantino tra­nqu­il­lo e dolce
  3. Allegro mol­to, quasi pre­sto
 • E. Grieg – I Sonata F‑dur op. 8
  1. Allegro con brio
  2. Allegretto quasi andan­ti­no
  3. Allegro mol­to viva­ce

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż z reci­ta­lu