Sezon koncertowy 2010/2011 - Marzec 2011

W BLASKU SAKSOFONU
30 lat istnienia klasy saksofonu w warszawskiej uczelni muzycznej

07/03/2011 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy: Paweł Gusnar i Goście, David Pituch — gość hono­ro­wy oraz absol­wen­ci i stu­den­ci kla­sy sak­so­fo­nu UMFC

Opieka arty­stycz­na: Paweł Gusnar

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina