Sezon koncertowy 2010/2011 - Marzec 2011

KONCERT SYMFONICZNY

02/03/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:
Orkiestra Symfoniczna UMFC
TOMASZ BUGAJ — dyry­gent

W pro­gra­mie:
W.A. Mozart — Symfonia C‑dur „Linzka”  KV 425
– Adagio-Allegro spi­ri­to­so
– Andante
– Menuetto
– Finale. Presto

L. van Beethoven –  III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”
– Allegro con brio
– Marcia fune­bre. Adagio assai
– Scherzo. Allegro viva­ce
– Finale. Allegro mol­to

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Omówienie i foto­re­por­taż z kon­cer­tu

 

NIEDZIELA FILMOWA

06/03/2011 16:00

Projekcje filmów i etiud filmowych udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: Małgorzata Lewandowska

Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Wstęp wol­ny

 

IANNIS XENAKIS
Wielki architekt przestrzeni

06/03/2011 17:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji z cyklu „Perkusja, perkusja…”

Opieka arty­stycz­na: Stanisław Skoczyński

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

W BLASKU SAKSOFONU
30 lat istnienia klasy saksofonu w warszawskiej uczelni muzycznej

07/03/2011 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

Wykonawcy: Paweł Gusnar i Goście, David Pituch — gość hono­ro­wy oraz absol­wen­ci i stu­den­ci kla­sy sak­so­fo­nu UMFC

Opieka arty­stycz­na: Paweł Gusnar

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KRYSTYNA BORUCIŃSKA I JEJ GOŚCIE

09/03/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Krystyna Borucińska — for­te­pian
 • Anna Karasińska — sopran
 • Ryszard Cieśla — bary­ton
 • Christian Danowicz — skrzyp­ce
 • Michał Borzykowski — wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie:

 • Karol Szymanowski – Bunte Lieder op. 22
  • Einsiedel [sł. Karl Bulcke]
  • Lied des Mädchens am Fenster [sł. Alfons Paquet]
  • An kle­ine Mädchen [sł. Emil Faktor]
  • Das hat die Sommernacht getan [sł. Anna Ritter]
  • Bestimmung [sł. Ricarda Huch]
 • Jerzy Lefeld – pie­śni
  • Stoisz zawsze samot­ny op. 4 nr 1 [sł. Rabindranath Tagore]
  • Cóż jest prócz nie­ba op. 10 nr 2 [sł. Rabindranath Tagore]
 • Stanisław Moniuszko – pie­śni
  • Złota ryb­ka [sł. Jan Zachariasiewicz]
  • Latem brzóz­ka mała [sł. Jan Czeczot] (z cyklu Trzy z pio­se­nek wie­śnia­czych znad Niemna i Dźwiny)
  • Dalibóg [sł. Józef Massalski]
 • Mieczysław Karłowicz – pie­śni
  • Pod jawo­rem [sł. ludo­we]
  • Rdzawe liście strzą­sa z drzew [sł. Kazimierz Przerwa-Tetmajer]
  • Zaczarowana kró­lew­na op. 3 nr 10 [sł. Adam Asnyk]

Wykonawcy: Anna Karasińska — sopran, Krystyna Borucińska — for­te­pian

 • Henryk Czyż – 3 Pieśni żar­to­bli­we [sł. Leon Janowicz] (wybór)
  • Kochankowie nr 1
  • Nieboszczyk Jim nr 3
 • Henryk Czyż – Aria buf­fo Il Dottore Pomodoro [sł. Henryk Czyż]

Wykonawcy: Ryszard Cieśla — bary­ton, Krystyna Borucińska — for­te­pian

 • Artur Malawski – Trio for­te­pia­no­we
  • Lento — Allegro mode­ra­to
  • Andante soste­nu­to
  • Scherzo. Allegro mol­to
  • Rondo. Vivace

Wykonawcy: Krystyna Borucińska — for­te­pian, Christian Danowicz — skrzyp­ce, Michał Borzykowski — wio­lon­cze­la

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż

 

SZTUKA I EDUKACJA

13/03/2011 17:00

Doroczny Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opieka arty­stycz­na: Ryszard Zimak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN

14/03/2011 19:00

Zagraniczni Goście

Wykonawcy:

 • Malwina Sosnowski — skrzyp­ce
 • Ruggero Pucci — altów­ka
 • Maxime Ganz — wio­lon­cze­la
 • Ludovic van Hellemont — for­te­pian

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

Zespół Kameralistów
CAMERATA VISTULA

16/03/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Andrzej Gębski, Wojciech Proniewicz — skrzyp­ce, Grzegorz Chmielewski — altów­ka, Anna Wróbel, Elżbieta Piwkowska-Wróbel, Andrzej Wróbel — wio­lon­cze­la, Radosław Nur — kon­tra­bas, Jerzy Maciejewski — for­te­pian

Kierownictwo arty­stycz­ne: Andrzej Wróbel

W pro­gra­mie: W. Maliszewski, A. Rutkowski, P. Wróbel

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

IVAN ERÖD – koncert monograficzny z okazji 75. urodzin *

17/03/2011 19:00

Koncerty z cyklu „MUZYCZNE FORUM MŁODYCH”

Austriackie Forum Kultury
ul. Próżna 8
Dalsze infor­ma­cje: tel. 22 526 88 00

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

 

ZBLIŻENIA
— koncert pianistów-korepetytorów UMFC i ich Gości

20/03/2011 15:00

Koncert promocyjny

Wykonawcy:
Joanna Opalińska — for­te­pian, Krystyna Sakowska — klar­net, Hanna Sosińska-Kraski — for­te­pian, Filip Woźniakowski — obój, Grzegorz Gorczyca — for­te­pian, Marta Kordykiewicz — wio­lon­cze­la, Romana Orłowska — for­te­pian, Antoni Lichomanow — for­te­pian, Aleksandra Dallali — for­te­pian, Zuzanna Kraczyk — skrzyp­ce, Paweł Sommer — for­te­pian, Piotr Kamiński — fagot

W pro­gra­mie: F. Poulenc, R. Schumann, M. Ravel, C. Saint-Saëns, S. Moniuszko

Opieka arty­stycz­na: Ewa Skardowska

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

JOHANN SEBASTIAN BACH
Koncerty brandenburskie

20/03/2011 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Wykonawcy:
Agata Sapiecha — skrzyp­ce, Małgorzata Muzyka-Gołogórska — altów­ka, Teresa Kamińska — wio­lon­cze­la, Marek Nahajowski — flet podłuż­ny, Tomasz Dobrzański — flet podłuż­ny, Elżbieta Stefańska — kla­we­syn, Małgorzata Wojciechowska — flet tra­ver­so, Orkiestra Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej pod kie­run­kiem Agaty Sapiechy

W pro­gra­mie: III Koncert bran­den­bur­ski G‑dur BWV 1048, IV Koncert bran­den­bur­ski G‑dur BWV 1049, V Koncert bran­den­bur­ski D‑dur BWV 1050

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

W BACHU WSZYSTKO ODNAJDZIESZ…

21/03/2011 19:00

Koncert Katedry Organów

Wykonawcy: peda­go­dzy i stu­den­ci Katedry Organów UMFC

Opieka arty­stycz­na: Magdalena Czajka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KONCERT SYMFONICZNY

23/03/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:
Anna Mikołajczyk-Niewiedział — sopran, Krzysztof Kur — tenor,  Ryszard Cieśla — bary­ton
Chór Mieszany UMFC, przy­go­to­wa­nie chó­ru: Agata Góreczna i Dariusz Zimnicki
Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC, przy­go­to­wa­nie chó­ru: Krzysztof Kusiel-Moroz
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MARCIN NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI — dyry­gent

W pro­gra­mie: Carl Orff — kan­ta­ta sce­nicz­na „Carmina Burana”

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

ARTYŚCI KATOWICKIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ U FRYDERYKA CHOPINA

27/03/2011 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej”

Wykonawcy:
Julian Gembalski — orga­ny, Alicja Holewa — wio­lon­cze­la, Krzysztof Jaguszewski, Aleksander Lasek — per­ku­sja
Zespół jaz­zo­wy: Dariusz Dobroszczyk — for­te­pian, Jarosław Bothur — sak­so­fon, Michał Kapczuk — kon­tra­bas, Jan Pawlak — per­ku­sja
Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
CZESŁAW FREUND — dyry­gent

W pro­gra­mie: J. Świder, H.J. Botor, J. Gembalski, M. Gumiela, E. Bogusławski, L. Możdżer, E. Whitacre, Y. Stankovych, J. Tavener, E. Sejourne

Opieka arty­stycz­na: Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

ALTÓWKA
— najbardziej liryczna spośród smyczków

28/03/2011 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Wykonawcy: stu­den­ci klas altów­ki oraz stu­den­ci Wydziału Instrumentalnego UMFC

W pro­gra­mie: W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Bruch, B. Konowalski

Opieka arty­stycz­na: Dorota Sroczyńska

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

CHOPIN VOCAL CONSORT
W hołdzie Janowi Pawłowi II

30/03/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:
Chopin Vocal Consort
Zespół Instrumentalny UMFC
Bartosz Jakubczak — orga­ny
Krzysztof Marosek — pozy­tyw
Adam Bogacki — kon­tra­bas
Marek Żwirdowski — puzon
RYSZARD ZIMAK — dyry­gent

W pro­gra­mie:
Johann Sebastian Bach

 • Preludium i fuga C‑dur BWV 545
 • Motet Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230
 • Fantazja Jesu, meine Freude BWV 713
 • Motet Jesu, meine Freude BWV 227
 • Fantazja c‑moll BWV 562
 • Motet Komm, Jesu, komm BWV 229
 • Motet O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht BWV 231

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Omówienie i foto­re­por­taż z kon­cer­tu