Sezon koncertowy 2010/2011 - Luty 2011

KONCERT KAMERALNY

02/02/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

 • Janusz Wawrowski — skrzyp­ce
 • Anna Maria Staśkiewicz — skrzyp­ce
 • Katarzyna Budnik — altów­ka
 • Rafał Kwiatkowski — wio­lon­cze­la
 • Marcin Zdunik — wio­lon­cze­la
 • Robert Morawski — for­te­pian

W pro­gra­mie: A. Dvořák – Sonatina G-dur op. 100 na skrzyp­ce i for­te­pian, R. Schumann – Kwintet for­te­pia­no­wy Es-dur op. 44, F. Schubert – Kwintet smycz­ko­wy C-dur op. 163

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

IX FORUM MUZYKA DAWNA W UMFC
Inauguracja

06/02/2011 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Opieka arty­stycz­na: Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

WIECZÓR BALETOWY

07/02/2011 19:00

Koncert Studentów Pedagogiki Baletowej

Opieka arty­stycz­na: Zofia Rudnicka, Robert Bondara
Koordynator kon­cer­tu: Aleksandra Dziurosz
Prowadzenie: Bartosz Miłosz Martyna

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Recenzja i foto­re­por­taż z Wieczoru Baletowego

NASI LAUREACI

09/02/2011 19:00

Zagraniczni Goście w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy: Anita Wąsik — skrzyp­ce, Michał Jacek Kozłowski — for­te­pian
W pro­gra­mie: G. Fauré – Sonata A-dur op.13, R. Strauss – Sonata Es-dur op. 18

Wykonawcy: Christian Danowicz — skrzyp­ce, Robert Morawski — for­te­pian
W pro­gra­mie: J. S. Bach – Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004, H. Wieniawski – Fantazja fau­stow­ska A-dur op. 20,  E. Bloch – Nigun z suity „Baal Shem” E. Ysaÿe – VI Sonata E-dur na skrzyp­ce solo

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

IX FORUM MUZYKA DAWNA W UMFC
Koncert uczestników

13/02/2011 17:00

„Dla miłośników i dla znawców”

Opieka arty­stycz­na: Agata Sapiecha

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KONCERT „Dźwięk mowy — dźwięk nowy”

13/02/2011 18:00

Koncert organizowany przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

Wykonawcy:
Grupa Dialogu w skła­dzie: Marcin Wolniewicz — reali­za­cja dźwię­ku, Wojciech Błażejczyk — gita­ra, Marcelina Sankowska — śpiew, Leszek, Goldyszewicz, śpiew, Jarosław Pijarowski — śpiew, Ireneusz Stefański — elek­tro­ni­ka

Studio S1
Wstęp wol­ny

 

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Koncert młodych wirtuozów klas wiolonczeli i kontrabasu

14/02/2011 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

W pro­gra­mie: G. Bottessini, F. Schubert, J. Brahms, F. Chopin

Opieka arty­stycz­na: Tomasz Strahl

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

GIACOMO PUCCINI
Cyganeria

15/02/2011 19:00

Wersja koncertowa opery do libretta L. Illica i G. Giacosa wg Scènes de la vie de bohème H. Murgera

Wykonawcy:

 • Soliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC, Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokal­na
 • Warszawski Chór Międzyuczelniany, Elżbieta Siczek — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC, MARTA KLUCZYŃSKA — dyry­gent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

GIACOMO PUCCINI
Cyganeria

16/02/2011 19:00

„Środa na Okólniku“
Wersja koncertowa opery do libretta L. Illica i G. Giacosa wg Scènes de la vie de bohème H. Murgera

Wykonawcy:

 • Soliści — stu­den­ci Wydziału Wokalnego UMFC, Ryszard Karczykowski, Ella Susmanek — opie­ka wokal­na
 • Warszawski Chór Międzyuczelniany, Elżbieta Siczek — przy­go­to­wa­nie chó­ru
 • Orkiestra Symfoniczna UMFC, TADEUSZ KOZŁOWSKI — dyry­gent, Marta Kluczyńska — asy­stent dyry­gen­ta

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

KONCERT KARNAWAŁOWY *

17/02/2011 19:00

Koncerty z cyklu „MUZYCZNE FORUM MŁODYCH”

Austriackie Forum Kultury
ul. Próżna 8
Dalsze infor­ma­cje: tel. 22 526 88 00

* Koncert stu­den­tów UMFC poza uczel­nią

 

TAŃCE I NIE TYLKO

20/02/2011 15:00

Koncert promocyjny

Wykonawcy: stu­den­ci klas skrzy­piec UMFC

Opieka arty­stycz­na: Sławomir Tomasik

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 

PREZENTACJA NAGRAŃ STUDENTÓW REŻYSERII DŹWIĘKU

20/02/2011 17:00

Koncert Wydziału Reżyserii Dźwięku

Opieka arty­stycz­na: Krzysztof Kuraszkiewicz

Program kon­cer­tu: plik pdf

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

JULIUSZ ZARĘBSKI
w 125. rocznicę śmierci kompozytora

21/02/2011 19:00

Koncert Katedry Fortepianu

Wykonawcy: Alicja Istigniejew, Mika Kobayashi, Justyna Lachman, Piotr Szafraniec, Justyna Kreft, Konako Okaba, Julia Kociuban — for­te­pian

W pro­gra­mie: Ballada op. 18, Impromptu-Caprice op. 14, Kołysanka op. 22, Tarantella op. 25, Róże i cie­nie op. 15, Valse Sentimentale op. 17, Fantasie Polonaise op. 9, Sérénade Burlesque op. 20, Mazurka de Concert op. 8, Novelette (Caprice op. 19), Étude de Concert op. 3, 2 Études op. 7, Grande Polonaise op. 6

Opieka arty­stycz­na: Maria Szraiber

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

MAJA NOSOWSKA I JEJ GOŚCIE

23/02/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

KONCERT ODWOŁANY!

Wykonawcy: Leonard Andrzej Mróz — bas, Robert Morawski — for­te­pian

W pro­gra­mie: F. Schubert, E. Chabrier, F. Poulenc, D. Szostakowicz, R. Vaughan Williams

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

PLAYLISTA. HAENDEL. HITY

27/02/2011 17:00

Wykonawcy:
Ewelina Siedlecka, Katarzyna Bienias, Monika Wilska — sopran, Józef Orliński — kon­tra­te­nor
Zespół Instrumentalny: Kornelia Grądzka, Katarzyna Szewczyk, Aleksandra Nikiel — I skrzyp­ce, Anna Kramarz, Piotr Sawicki, Joanna Antoniak — II skrzyp­ce, Adrianna Działak, Katarzyna Litwiniuk — altów­ki, Dobrawa Czocher — wio­lon­cze­la, Michał Zuń — kon­tra­bas, Magdalena Łapińska — flet, Krzysztof Kot — obój, Karolina Borodacz — fagot, Krzysztof Garstka — kla­we­syn, Lilianna Stawarz — kla­we­syn, opie­ka instru­men­tal­na
Jadwiga Rappé — opie­ka wokal­na, kon­cep­cja pro­gra­mu

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 

FRANZ SCHUBERT — SINGSPIEL „SPISKOWCY” [Die Verschworenen D. 787]

28/02/2011 19:00

Wykonawcy:
Soliści – stu­den­ci Wydziału Wokalnego: Tomasz Raff, Maciej Ufniak, Zbigniew Malak, Piotr Łapiński, Piotr Kędziorek, Joanna Wydorska, Aleksandra Orłowska, Jadwiga Niebelska, Emilia Romanik, Anna Fijałkowska, Katarzyna Bienias, Sławomir Urmański
Marta Kluczyńska — dyry­gent
Jitka Stokalska — reży­se­ria
Elżbieta Tolak — sce­no­gra­fia
Przemysław Klonowski  — asy­stent reży­se­ra
Ryszard Karczykowski — przy­go­to­wa­nie soli­stów
Paweł Paszta — opra­co­wa­nie tek­stów
Ella Susmanek — for­te­pian
Jerzy Knetig — opie­ka arty­stycz­na

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina