GUERRA CON AMORE

25/10/2020 17:00

Koncert Katedry Muzyki Dawnej

 

GUERRA CON AMORE

Koncert w nawiązaniu do I Międzynarodowej Konferencji Katedry Muzyki Dawnej Guerra con Amore. Źródło barokowych kontrastów  

Concert referring to the 1st International Conference of the Chair of Early Music: Guerra con Amore. A source of baroque contrasts

 

Koncert w wykonaniu studentów Katedry Muzyki Dawnej UMFC oraz zaproszonych gości w ramach współpracy międzyuczelnianej

 

W programie:

Kompozytorzy włoskiego baroku XVII i XVIII w., m.in.: Alessandro Melani, Alessandro Scarlatti

Opieka artystyczna: dr hab. Artur Stefanowicz, prof. UMFC, dr Tomasz Ślusarczyk


ostatnia modyfikacja: 27/08/2020