Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr.Linhao Qin

6/07/2020

Rada Dyscypliny Artystyczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. LINHAO QIN w dyscyplinie artystycznej – wokalistyka, która odbędzie się 10 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej odbędzie się poprzez platformę Zoom.

Gość zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia do udziału w obronie na adres rda@chopin.edu.pl i będzie proszony o przesłanie adresu e-mail,
na który zostanie przesłane zaproszenie (link) do spotkania.

Temat pracy

Interpretacje w stylu chińskim oper europejskich na przykładzie Wesela Figara i Don Pasquale  

 

Promotor:

prof. dr hab. Robert Cieśla

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Recenzenci:

dr hab. Jarosław Bręk

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

dr hab. Jacek Greszta

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Praca doktorska udostępniona będzie w Bibliotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2. oraz pod linkiem: https://chopinedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martyna_cinak-modzelewska_adm_chopin_edu_pl/EkFl_BrNX55IqyygEWkHkJUBHeV9PNTgMs-suEYZXsFLBQ?e=Yyc6SV

Na stronie internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie http://www.chopin.edu.pl/pl/sztuka-i-nauka/doktoraty-i-habilitacje zamieszczone są recenzje, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz praca doktorska.


ostatnia modyfikacja: 06/07/2020