Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Joanny Derendy-Łukasik

6/07/2020

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Joanny Derendy-Łukasik w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka, która odbędzie się 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.30.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Joanny Derendy-Łukasik odbędzie się poprzez platformę Zoom.

Gość zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia do udziału w obronie na adres rda@chopin.edu.pl i będzie proszony o przesłanie adresu e-mail na który zostanie przesłane zaproszenie (link) do spotkania.

Temat pracy:

ASPEKTY WYKONAWCZE I INTERPRETACYJNE WYBRANYCH UTWORÓW NA DWA FORTEPIANY ROMANA MACIEJEWSKIEGO W OPARCIU O ANALIZĘ RĘKOPISÓW I WYDANYCH DZIEŁ KOMPOZYTORA

 

Promotor:

dr hab. Joanna Maklakiewicz prof. UMFC

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Recenzenci:

prof. dr hab. Bogumił Nowicki

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

dr hab. Magdalena Swatowska

Akademia Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

 

Praca doktorska udostępniona będzie w Bibliotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2 oraz pod adresem internetowym: https://chopinedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martyna_cinak-modzelewska_adm_chopin_edu_pl/EqoY9hncpB1HmTQWqAzsv7gBTNnBg7ATM0amEg80myTSig?e=Sw2khq

Na stronie internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie http://www.chopin.edu.pl/pl/sztuka-i-nauka/doktoraty-i-habilitacje zamieszczone są recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej.


ostatnia modyfikacja: 06/07/2020