Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Marczyk

6/07/2020

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Marczyk w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka, która odbędzie się 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej odbędzie się poprzez platformę Zoom.

Gość zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia do udziału w obronie na adres rda@chopin.edu.pl i będzie proszony o przesłanie adresu e-mail,
na który zostanie przesłane zaproszenie (link) do spotkania.

Temat pracy: Neoromantyzm i ekspresjonizm w twórczości kompozytorów Młodej Polski. Studium interpretacji utworów fortepianowych i kameralnych na wybranych przykładach”

 

Promotor:

dr hab. Katarzyna Żmuda-Makal

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Recenzenci:    

prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. Regina Michalak

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Praca doktorska udostępniona będzie w Bibliotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2. oraz pod linkiem: https://chopinedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martyna_cinak-modzelewska_adm_chopin_edu_pl/Ehm6p5H_TNlLgLzcNRxrm8UBL9-5_MQ1JlhFU9tveRWXUg?e=wdwNBo

Na stronie internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie http://www.chopin.edu.pl/pl/sztuka-i-nauka/doktoraty-i-habilitacje zamieszczone są recenzje, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz praca doktorska.


ostatnia modyfikacja: 06/07/2020