ZAWIADOMIENIE O OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

19/06/2020

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Bogumiły Dziel-Wawrowskiej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej - woka­li­sty­ka, któ­ra odbę­dzie się 24 czerw­ca 2020 r. (śro­da) o godz. 14:00

Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 19/06/2020