Wybory Rektora UMFC

3/06/2020

Szanowni Państwo, pro­si­my o zapo­zna­nie się z Instrukcją gło­so­wa­nia w sys­te­mie USOS dla elek­to­rów [pdf]


ostatnia modyfikacja: 03/06/2020