Radio Dla Ciebie patronem Festiwalu i Kursów Muzycznych Chopin-Górecki!

19/06/2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że 21. Festiwal i Kursy Muzyczne Chopin-Górecki został obję­ty patro­na­tem medial­nym Radia Dla Ciebie.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat kur­sów dostęp­ne na stro­nie https://www.chg.chopin.edu.pl/

 

https://www.chg.chopin.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/LOGO_RDC-768x548.jpg


ostatnia modyfikacja: 19/06/2020