Studia Podyplomowe w zakresie Kompozycji oraz Teorii Muzyki 2020–2022

29/05/2020

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją odno­śnie do rekru­ta­cji na Studia Podyplomowe w zakre­sie Kompozycji oraz Teorii Muzyki.

Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 01/06/2020