Koncert jubileuszowy prof. K. Jakowicza, zaplanowany na 11.03.2020 r. został ODWOŁANY!!!

9/03/2020

Szanowni Państwo,

z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kon­cert zapla­no­wa­ny na 11.03.2020 r. „Mistrzowie Instrumentalistyki. Jubileusz 80-lecia uro­dzin Prof. Krzysztofa Jakowicza” został odwo­ła­ny. 

Zwrot kosz­tów bile­tów od ponie­dział­ku 9 mar­ca 2020 roku:

Za zaist­nia­łą sytu­ację prze­pra­sza­my.

 


ostatnia modyfikacja: 09/03/2020