Stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2/12/2019

Niezmiernie miło nam prze­ka­zać, że pię­cio­ro naszych stu­den­tów otrzy­ma­ło sty­pen­dia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybit­ne osią­gnię­cia:

 

Zuzanna Budzyńska — skrzyp­ce

Wojciech Chałupka — sak­so­fon

Gabriela Gołaszewska — śpiew

Mateusz Krzyżowski — for­te­pian

Szymon Ogryzek — for­te­pian

Uroczystość wrę­cze­nia sty­pen­diów odbę­dzie się w  ponie­dzia­łek 9 grud­nia 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Wszystkim sty­pen­dy­stom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!


ostatnia modyfikacja: 01/02/2020