Mateusz Sowa laureatem I nagrody IV Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych “Finalis”

19/11/2019

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że stu­dent Mateusz Sowa (kla­sa klar­ne­tu prof. dr. hab. Mirosława Pokrzywińskiego) został lau­re­atem I nagro­dy IV Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych “Finalis”. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


ostatnia modyfikacja: 19/11/2019