Kreatywność w edukacji muzycznej. Konferencja naukowo-artystyczna

6/11/2019

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą “Kreatywność w edu­ka­cji muzycz­nej”.

Kierownik pro­jek­tu: dr hab. Magdalena Stępień

Afisz i har­mo­no­gram


ostatnia modyfikacja: 06/11/2019