Kreatywność w edukacji muzycznej. Konferencja naukowo-artystyczna

08/11/2019 10:30 — 13:0010:30 — 13:00 09/11/2019 09:00 — 13:0009:00 — 13:00

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą “Kreatywność w edu­ka­cji muzycz­nej”.

Kierownik pro­jek­tu: dr hab. Magdalena Stępień

Afisz i har­mo­no­gram


ostatnia modyfikacja: 06/11/2019