WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI I ODTWÓRCZOŚCI

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC
20/04/2020 19:00

w 15. rocznicę śmierci Mariana Sawy

AROUND CREATION AND PERFORMANCE

on the 15th death anniversary of Marian Sawa

 

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów, peda­go­gów UMFC i zapro­szo­nych gości

Katedra Edukacji Muzycznej

 

Chór Kameralny spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

Dariusz Zimnicki dyry­gent

Gabriela Machowska-Kopietz, Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

pra­wy­ko­na­nia utwo­rów Marian Sawa in memo­riam  człon­ków Katedry Edukacji Muzycznej, m.in.:
A. Ignatowicz-Glińska, A. Nawrocka, B. Kowalski-Banasewicz, E. Sielicki, W. Ratusińska, R. Janiak,
A. Bilińska, M. T. Łukaszewski
oraz wybra­nych stu­den­tów, a tak­że pie­śni solo­we, zespo­ło­we i chó­ral­ne Mariana Sawy w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów spe­cjal­no­ści Wokalistyka Chóralna

 

Opieka arty­stycz­na:

dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC, ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak,
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska,

ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz, wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita, wykł. dr Rafał Grozdew

 

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 03/04/2020