WIENER CAFÈ

16/03/2020 19:00

Miniatury skrzypcowe Fritza Kreislera

Violin miniatures by Fritz Kreisler

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas skrzy­piec

 

W pro­gra­mie:

Fritz Kreisler

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 22/03/2020