WIECZÓR OPEROWY w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

07/11/2019 19:00

OPERA EVENING AT THE GREAT THEATRE – NATIONAL OPERA

Spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Ryszard Cieśla reży­ser 

Bartosz Martyna asy­stent reży­se­ra

Barbara Kędzierska sce­no­gra­fia

Barbara KędzierskaMaria Balcerek kostiu­my spek­ta­klu

Paulina Góral reży­se­ria świa­tła

Aleksandra Dziurosz ruch sce­nicz­ny

Wioletta Maciejowska przy­go­to­wa­nie bale­tu

Krzysztof Trzaskowski kore­pe­ty­tor

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego soli­ści

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz kie­row­nik chó­ru

Orkiestra UMFC

Janusz Przybylski dyry­gent

Zespół Baletowy Opery Krakowskiej

Chopin University Dance Company

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko – Opera Straszny Dwór

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

Program

Afisz

 

 


ostatnia modyfikacja: 31/10/2019