TELEMANN CONCERTI PER QUATRO VIOLIN

15/03/2020 12:00

Profesor Mieczysław Szlezer, jego studenci i asystenci

TELEMANN CONCERTI FOR 4 VIOLINS

Prof. Mieczysław Szlezer, his students and assistants

Koncert stu­den­tów i młod­szych pra­cow­ni­ków Akademii Muzycznej w Krakowie

 

W pro­gra­mie:

Koncerty na czwo­ro skrzy­piec Georga Philippa Telemanna

 

Opieka arty­stycz­na: prof. Mieczysław Szlezer, prof. Andrzej Gębski

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Wstęp płat­ny


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019