SZTUKA I EDUKACJA

01/03/2020 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w ramach obchodów 15. rocznicy śmierci wybitnego kompozytora, organisty i pedagoga — Mariana Sawy

ART AND EDUCATION

Annual concert given by Department of Choir Conducting and Vocal Studies, Music Education and Rhythmics commemorating the 15th death anniversary of Marian Sawa – an outstanding composer, organist and teacher

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019