ŚWIĘTO UCZELNI

21/02/2020 12:00

CHOPIN UNIVERSITY OF MUSIC DAY

 

Uroczysta pro­mo­cja dok­to­rów

Wręczenie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go

 

W czę­ści arty­stycz­nej:

Aleksandra Świgut for­te­pian

 

Wstęp wol­ny


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019