STRASZNY DWÓR – wybrane sceny

16/11/2019 19:00

Opera w wersji koncertowej z fortepianem

THE HAUNTED MANOR – selected scenes

Concert version of the opera with piano

 

Koncert Katedry Wokalistyki 

 

Janusz Przybylski kie­row­nic­two muzycz­ne

Ryszard Cieśla reży­ser 

Bartosz Martyna asy­stent reży­se­ra

Aleksandra Dziurosz ruch sce­nicz­ny

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego soli­ści

Zespół wokal­ny stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Aleksandra Janaszewska for­te­pian

 

W pro­gra­mie:

Stanisław Moniuszko – Opera Straszny Dwór  (frag­men­ty)

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ryszard Cieśla

 

Sala Operowa im. Stanisława Moniuszki

KONCERT ODWOŁANY


ostatnia modyfikacja: 26/11/2019