SPRZEDANA NARZECZONA

22/03/2020 17:00

Prezentacja inscenizowana

THE BARTERED BRIDE

Staged presentation

 

Spektakl w wyko­na­niu uczel­nia­nej orkie­stry i chó­ru oraz soli­stów-stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

Katedra Wokalistyki

Janusz Przybylski dyry­gent

Jitka Stokalska reży­ser spek­ta­klu

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Chór Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC

 

W pro­gra­mie:

Bedrich Smetana – Opera Sprzedana Narzeczona

 

Opieka arty­stycz­na: prof. Krystyna Jaźwińska-Dobosz


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019