MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI

11/03/2020 19:00

JUBILEUSZ 80-LECIA URODZIN PROF. KRZYSZTOFA JAKOWICZA

INSTRUMENT MASTERS

80th BIRTHDAY ANNIVERSARY OF PROF. KRZYSZTOF JAKOWICZ

 

Szanowni Państwo,

z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że z przy­czyn nie­za­leż­nych od Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kon­cert zapla­no­wa­ny na 11.03.2020 r. „Mistrzowie Instrumentalistyki. Jubileusz 80-lecia uro­dzin Prof. Krzysztofa Jakowicza” został odwo­ła­ny. 

Zwrot kosz­tów bile­tów od ponie­dział­ku 9 mar­ca 2020 roku:

Za zaist­nia­łą sytu­ację prze­pra­sza­my.

 

Wykonawcy

Krzysztof Jakowicz skrzyp­ce

Robert Morawski for­te­pian

 

W pro­gra­mie

Jan Sebastian Bach Sonata nr 1 h‑moll BWV 1014

Giuseppe Tartini Sonata g‑moll z try­lem dia­bel­skim

Franz Schubert Sonatina g‑moll op. 137 nr 3 (D403)  

Siergiej Rachmaninow Romans op. 6 nr 1

Siergiej Rachmaninow Margarytki op. 38 nr 3, opr. Fritz Kreisler

George Gershwin 3 pre­lu­dia, opr. Jascha Heifetz

Camille Saint-Saëns Introdukcja i Rondo capric­cio­so op. 28


ostatnia modyfikacja: 10/03/2020