MIŁOSZ MAGIN IN MEMORIAM

17/11/2019 17:00

Koncert z okazji 20. rocznicy śmierci oraz 90. rocznicy urodzin artysty

Concert for the artist’s 20th death and 90th birthday anniversaries 

 

Koncert Katedry Kameralistyki i Katedry Fortepianu 

 

Szymon Orliński for­te­pian

Kornelia Radziszewska skrzyp­ce

Grzegorz Prokopczuk for­te­pian

Marta Kostrych for­te­pian

Mateusz Sowa klar­net

Eugenia Rezler kontr­alt

Anna Farysej sopran

 

W pro­gra­mie utwo­ry Miłosza Magina:

Andante — na skrzyp­ce i for­te­pian (1963)

Tańce pol­skie  [wer­sja I] na skrzyp­ce i for­te­pian (1994)

Cztery woka­li­zy na sopran i for­te­pian (1985) 

Wokaliza — trans­kryp­cja na klar­net i for­te­pian (1985)

Sonata na for­te­pian nr 4 (1997)

 

Koncertowi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa poświę­co­na Miłoszowi Maginowi

 

Słowo wstęp­ne: prof. dr hab. Krystyna Juszyńska

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Joanna Maklakiewicz


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019