MASZYNA

08/03/2020 17:00

MACHINE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów kla­sy per­ku­sji UMFC we współ­pra­cy z Katedrą Kameralistyki Fortepianowej UMFC, duetem per­ku­syj­nym Pękala Kordylasińska Pękala oraz kla­są per­ku­sji Akademii Sztuki w Szczecinie

 

W pro­gra­mie:

John CageFirst Construction
George AntheilBalet mecha­nicz­ny
Gerard GriseyTempus ex Machina
KraftwerkMan Maschine

Wykonawcy

Studenci i wykła­dow­cy UMFC oraz AS w Szczecinie

 

Opieka arty­stycz­na: ad. dr Miłosz Pękala


ostatnia modyfikacja: 04/03/2020