Koncert z cyklu „Interpretacje muzyki współczesnej”

Maj 2020
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
18/05/2020 19:00

Concert being part of the cycle Contemporary music interpretations

 

Koncert pro­mu­je mło­dych wyko­naw­ców i dzie­ła mło­dych kom­po­zy­to­rów, a tak­że utwo­ry uzna­nych twór­ców lite­ra­tu­ry świa­to­wej. Podsumowuje dru­gi rok wykła­dów pod tytu­łem „Interpretacje muzy­ki współ­cze­snej”, któ­ry pro­wa­dzi w UMFC dr hab. Iwona Mironiuk

 

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Iwona Mironiuk

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 16/04/2020