KONCERT W RAMACH TRÓJPOROZUMIENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

25/11/2019 19:00

CONCERT AS PART OF THE TRILATERAL AGREEMENT OF CHAMBER ENSEMBLES

ZAGRANICZNI GOŚCIE

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów i peda­go­gów uczel­ni muzycz­nych w Warszawie, Budapeszcie i Szanghaju


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019