KONCERT SYMFONICZNY

18/03/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

SYMPHONY CONCERT

 

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran

Orkiestra Symfoniczna UMFC

Paweł Przytocki dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C‑dur Linzka KV 425

Gustav Mahler – IV Symfonia G‑dur

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 22/03/2020