KONCERT ROSYJSKIEJ MUZYKI WIOLONCZELOWEJ

19/02/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

CONCERT OF RUSSIAN CELLO MUSIC

 

Aleksandra Świgut for­te­pian

Agnieszka Świgut skrzyp­ce

Katarzyna Stasiewcz wio­lon­cze­la

Marcel Markowski wio­lon­cze­la

  

W pro­gra­mie:

Sergiej Rachmaninov — Sonata g-moll op. 19

Sergiej Prokofiew — Sonata C-dur op. 119

Dmitrij Szostakowicz — 5 utwo­rów na dwo­je skrzy­piec i for­te­pian

Dmitrij Szostakowicz — Trio for­te­pia­no­we e-moll, op. 67 nr 2

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Katarzyna Jankowska


ostatnia modyfikacja: 08/10/2019