KONCERT POLSKIEJ PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ

10/11/2019 17:00

CONCERT OF POLISH ARTISTIC SONGS

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W pro­gra­mie:

pie­śni kom­po­zy­to­rów pol­skich

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019