KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

11/11/2019 19:00

CONCERT OF PATRIOTIC SONGS

Marcin Piotr Łopacki for­te­pian

Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC

Jakub Hutek dyry­gent

 

Chopin University Chamber Choir

Krzysztof Kusiel-Moroz dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

pol­ska muzy­ka chó­ral­na i pie­śni patrio­tycz­ne

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz


ostatnia modyfikacja: 07/10/2019