KONCERT IMPROWIZACJI ORGANOWYCH // prof. Wolfgang Seifen (Berlin)

03/11/2019 19:00
Zapraszamy ser­decz­nie na kon­cert impro­wi­za­cji orga­no­wych, któ­ry odbę­dzie się w ramach I Miedzynarodowych Dni Improwizacji Organowej
 
Wykonawca:  prof. Wolfgang Seifen (Universität der Künste w Berlinie)
 
Katedra Polowa Wojska Polskiego
ul. Długa 13/15, Warszawa
 
Organizatorem kon­cer­tu jest Katedra Muzyki Kościelnej, dzia­ła­ją­ca na Wydziale Muzyki Kościelnej UMFC.
 

ostatnia modyfikacja: 18/10/2019