IX Sesja naukowa Muzyka klawesynowa w UMFC i seminarium prof. Béatrice Martin

18/10/2019

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza w dniach 25–26.10.2019 na IX Sesję Muzyka kla­we­sy­no­wa w UMFC pt.: “Wanda Landowska i jej rola w odro­dze­niu muzy­ki kla­we­sy­no­wej w XX wie­ku”, połą­czo­ną z semi­na­rium pro­wa­dzo­nym przez Prof. Béatrice Martin z Conservatoire Régional de Paris / The Juilliard School New-York.

Szczegóły wyda­rze­nia znaj­du­ją się na pla­ka­cie i w ulot­ce infor­ma­cyj­nej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 18/10/2019