INTERAKTYWNIE 5.0

10/02/2020 19:00

Koncert Specjalności Choreografia i Teoria Tańca oraz zaproszonych gości

 

PRE-Motus… / Motus 50+ czy­li REinterpretacja Motus Animi Continuus /  POST-Motus…

 

Choreografia, reży­se­ria, insce­ni­za­cja i kon­cept: prof. dr hab. Ewa Wycichowska

Wykonawcy 50+: Jacek Krawczyk, Małgorzata Matuszewska, Agnieszka Noster, Iwona Olszowska, Janusz Stolarski

Wykonawcy – stu­den­ci Wydziału Tańca: Mateusz Adamczyk, Anna Dańda-Szustak, Kinga Furmaniak, Nicole Hoff, Filip Hylewicz, Aneta Kita, Aleksandra Komarnicka-Drużbicz, Joanna Kuczora, Aleksandra Piasta, Pola Strzelecka, Bartosz Woszczyński

Wykonawcy – kwar­tet skrzyp­co­wy Violinofonica: Kinga Zlot, Maja Kuczera, Przemysław Pacek, Weronika Wójtowicz

Muzyka: Aldona Nawrocka, Marin Marais, Fryderyk Chopin

Opracowanie muzycz­ne, mon­taż: Aldona Nawrocka

Video: Daniel Stryjecki 

Realizacja dźwię­ku i sys­te­mu inte­rak­tyw­ne­go: Andrzej Kopeć

Realizacja świa­tła, sce­no­gra­fia: Bartosz Cybowski

Wybór frag­men­tów tek­stów Witolda Gombrowicza: Jagoda Ignaczak

 

Opieka peda­go­gicz­na: prof. dr hab. Ewa Wycichowska 

Współpraca: as mgr Andrzej Kopeć

Współpraca: ad. dr hab. Agnieszka Marucha

Koordynacja: ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak


ostatnia modyfikacja: 03/02/2020