CHOPIN UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA

25/03/2020 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Chopin University Chamber Orchestra

Christian Danowicz dyry­gent

 

W pro­gra­mie:

Benjamin Britten – Prelude and Fugue op. 29 (1943) for 18-part string orche­stra

Grażyna Bacewicz – Koncert na orkie­strę smycz­ko­wą

Josef Suk – Serenada Es-dur op. 6 na orkie­strę smycz­ko­wą

Bela Bartok – Tańce rumuń­skie, arr. Karol Teutsch

 

Koordynacja: Aleksander Zwierz

UWAGA!

Koncert odwo­ła­ny ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa COVID-19


ostatnia modyfikacja: 22/03/2020