INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 / Inauguration Of The Academic Year 2019/2020

04/10/2019 12:30

Sala Koncertowa UMFC

04.10.2019 r. godz. 12:30

 

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny:

„Muzyka jako duch świa­ta”  wygło­si  dr hab. Krzysztof Lipka

 

W czę­ści arty­stycz­nej:

Paulina Sochaj obój

Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz for­te­pian

Mateusz Kowalski gita­ra 

 

W pro­gra­mie:

Eugene BozzaFantazja pasto­ral­na

Franz SchubertMoment musi­caux  nr 3 D. 780 f-moll; opra­co­wa­nie: F. Tárrega/Mateusz Kowalski (d-moll)

Mauro Giuliani – Finał Allegro Vivace z Rossiniana op. 119 nr 1

 

Wstęp wol­ny


ostatnia modyfikacja: 04/10/2019