Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. Karola Marianowskiego

7/05/2019

 

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
zapra­sza na

publicz­ną obro­nę pra­cy dok­tor­skiej
mgr. Karola Marianowskiego
w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej – instru­men­ta­li­sty­ka

któ­ra odbę­dzie się
21 maja 2019 roku (wto­rek) o godz. 15:00
w Sali Senatu im. I.J. Paderewskiego
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Zawiadomienie o obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Karola Marianowskiego

 


ostatnia modyfikacja: 08/05/2019