Chopin University Chamber Music Choir w Tallinie!

25/04/2019

Serdecznie zapra­sza­my na kon­cert Polish Choral Music w wyko­na­niu Chopin University Chamber Music Choir!

25 kwiet­nia 2019 o godz. 18:00

Sts. Peter and Paul Cathedral, Vene str. 18, Tallin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 25/04/2019