Budzyńska-Ogryzek Duo laureatami I MIEJSCA w kategorii zespoły kameralne podczas International Music Competition 2019 w Bośni i Hercegowinie

8/04/2019

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasi Studenci — Zuzanna Budzyńska i Szymon Ogryzek — jako Budzyńska-Ogryzek Duo zosta­li lau­re­ata­mi I MIEJSCA w kate­go­rii zespo­ły kame­ral­ne pod­czas International Music Competition 2019 w Bośni i Hercegowinie. Jako nagro­dy spe­cjal­ne arty­stom przy­zna­no nam rów­nież I MIEJSCE (każ­de­mu indy­wi­du­al­nie) — Award of Excellence.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 08/04/2019