Wokół Antona Heillera — konteksty muzyki organowej XX wieku

20/03/2019

Katedra Organów i Klawesynu zapra­sza na Międzynarodową Konferencję Naukową.

Kierownik pro­jek­tu — dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC.

Szczegółowy pro­gram znaj­du­je się na załą­czo­nym pro­gra­mie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 20/03/2019