I Ogólnopolski Konkurs Miniatur skrzypce — altówka — wiolonczela — kontrabas

21/03/2019

W dniach 14–19 maja w Zamościu odbę­dzie Ogólnopolski Konkurs Miniatur dla instru­men­tów smycz­ko­wych. Zapraszamy do udzia­łu w kon­kur­sie.

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie: www.konkursminiatur.pl 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 21/03/2019