Archive for Marzec 13th, 2019

13/03/2019

Nasi Laureaci Nagrody Fryderyk 2019

Miło nam poin­for­mo­wać, że czte­ry pły­ty z udzia­łem naszych Pedagogów zdo­by­ły nagro­dę Fryderyk 2019!

(wię­cej…)