Płyty naszych Pedagogów z nominacjami do tegorocznych Fryderyków!

25/01/2019

Z dumą pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że trzy pły­ty, któ­re uka­za­ły się nakła­dem Wydawnictwa Chopin University Press, zna­la­zły się wśród nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nych Fryderyków:

 “Percussion Works” dr. hab. Dariusza Przybylskiego i “Stabat Mater | Luctus Mariae” prof. Pawła Łukaszewskiego będą rywa­li­zo­wać w kate­go­rii Album Roku — Muzyka Kameralna, nato­miast “Saxophone Varie vol. 3” prof. Pawła Gusnara powal­czy o sta­tu­et­kę w kate­go­rii Album Roku — Muzyka Współczesna.

Trzymamy kciu­ki za suk­ces i wspie­ra­my Naszych Pedagogów!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, aż 32 Pedagogów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zosta­ło nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej nagro­dy Fryderyk. Pedagodzy zosta­li nomi­no­wa­ni w 9 kate­go­riach.

Muzyka poważ­na

Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa
 
Całonocne czu­wa­nie, op. 37 — Siergiej Rachmaninow. Jadwiga Rappé, Mateusz Markuszewski, Chór 
Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrek­cją Iriny Bogdanovich
Wykonawcy: Jadwiga Rappé, Mateusz Markuszewski, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego 
pod dyrek­cją Iriny Bogdanovich
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Brzoska, Ewa Guziołek-Tubelewicz
Wydawca: Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski
 
Moniuszko — Straszny Dwór. Soliści, Chóry i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyrek­cją Zygmunta Rycherta
Kompozytor: Stanisław Moniuszko
Wykonawcy: Konstanty Andrzej Kulka, Chóry i Orkiestra 
Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyrek­cją 
Zygmunta Rycherta
Leszek Skrla, Anna Fabrello, Karolina Sikora, Ryszard Minkiewicz, Daniel Kotliński, Paweł 
Skałuba, Krzysztof Bobrzecki, Piotr Lempa, Stefania Toczyska, Alicja Rumianowska, Piotr 
Kusiewicz, Wiesława Maliszewska, 
Reżyser dźwię­ku: Małgorzata Polańska, Michał Szostakowski, Marcin Domżał
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Musica Sacromontana XIII — Józef Zeidler — Missa D-dur. Sinfonia Varsovia, Zespół Śpiewaków Miasta 
Katowice Camerata Silesia pod dyrek­cją Jerzego Maksymiuka
Kompozytor: Józef Zeidler
Wykonawcy: Aleksandra Kubas-Kruk, Anna Radziejewska, Jarosław Bręk, Karol Kozłowski, Sinfonia 
Varsovia, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrek­cją Jerzego Maksymiuka
Reżyser dźwię­ku: Łukasz Kurzawski
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Paweł Łukaszewski — Beatus vir. 
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrek­cją Aleksandry Zeman
Kompozytor: Paweł Łukaszewski
Wykonawcy: Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrek­cją Aleksandry Zeman
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Brzoska
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Polska muzy­ka chó­ral­na. Polski Chór Kameralny pod dyrek­cją Jana Łukaszewskiego
Kompozytor: Juliusz Łuciuk, Augustyn Bloch, Andrzej Koszewski, Wojciech Kilar, Edward Pałłasz, Krzysztof Penderecki, Paweł Łukaszewski
Wykonawcy: Polski Chór Kameralny pod dyrek­cją Jana Łukaszewskiego
Reżyser dźwię­ku: Małgorzata Polańska
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Muzyka Dawna
 
Historia de sanc­to Paulo pri­mo here­mi­ta patre nostro
Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, Michał Sławecki
Kompozytor: Pauliński Chorał Gregoriański
Wykonawcy: Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński po dyrek­cją Michała Sławeckiego
Reżyser dźwię­ku: Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz
Wydawca: MUSICON
 
Muzyka Kameralna
 
Dariusz Przybylski — Percussion Works. Leszek Lorent
Kompozytor: Dariusz Przybylski
Wykonawcy: Leszek Lorent, Krzysztof Niezgoda, Szymon Linette, Michał Niedziałek, Aleksander Dębicz, Andrzej Karałow, Lubomir Jarosz, Henryk Kowalewicz, Zoltan Kiss, Jakub Mastalerz
Reżyser dźwię­ku: Michał Szostakowski, Wojciech Błażejczyk
Wydawca: Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press
 
Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater, Paweł Łukaszewski – Luctus Mariae. 
Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Wanda Franek
Kompozytor: Giovanni Battista Pergolesi; Paweł Łukaszewski
Wykonawcy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Wanda Franek, Zbigniew Pilch, Radosław Kamieniarz, Piotr Chrupek, Jarosław Thiel, Janusz Musiał, Marta Niedźwiecka
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Brzoska
Wydawca: Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press
 
Recital Solowy
 
Chopin — Konkurs, Życie. Elżbieta Tarnawska
Kompozytor: Fryderyk Chopin
Wykonawca: Elżbieta Tarnawska (for­te­pian)
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Solczak, Bohdan Mazurek, Alicja Pawłowska, Krystyna Krasińska
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Hidden Violin. Janusz Wawrowski, Jose Gallardo
Kompozytor: Henryk Wieniawski, Grażyna Bacewicz, Ignacy Jan Paderewski, Ludomir Różycki, 
Mieczysław Karłowicz, Witold Lutosławski, Karol Szymanowski
Wykonawcy: Janusz Wawrowski (skrzyp­ce), Jose Gallardo (for­te­pian)
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Sasin, Aleksandra Nagórko
Wydawca: Warner Music Poland
 
Muzyka Symfoniczna i Koncertująca
 
Błażewicz, Łukaszewski, Czarnecki — Polskie kon­cer­ty współ­cze­sne. 
Marcin Dylla, Paweł Gusnar, Jakub Jakowicz, Tomasz Strahl, Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży, Jan Miłosz Zarzycki
Kompozytor: Marcin Błażewicz, Paweł Łukaszewski, Sławomir Czarnecki
Wykonawcy: Marcin Dylla, Paweł GusnarJakub Jakowicz, Tomasz Strahl, Filharmonia Kameralna 
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyrek­cją Jana Miłosza Zarzyckiego
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Brzoska
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Muzyka Współczesna
 
Herdzin — Concerto and Concertino. Elbląska Orkiestra Kameralna, Krakowskie Trio Stroikowe, 
Katarzyna Budnik-Gałązka, Paweł Gusnar, Krzysztof Herdzin
Kompozytor: Krzysztof Herdzin
Wykonawcy: Elbląska Orkiestra Kameralna, Krakowskie Trio Stroikowe, Katarzyna Budnik-Gałązka, Paweł Gusnar pod dyrek­cją Krzysztofa Herdzina
Reżyser dźwię­ku: Piotr Madziar
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Paweł Gusnar – Saxophone Varie vol. 3 (2CD)
Kompozytor: Romuald Twardowski, Anna Ignatowicz-Glińska, Paweł Mykietyn, Paweł Łukaszewski, 
Aleksander Kościów, Alicja Gronau, Bartosz Kowalski, Krzysztof Herdzin
Wykonawcy: Paweł Gusnar, Agnieszka Przemyk-Bryła, Tomasz Strahl, Aleksandra Ohar-Sprawka, Klaudiusz Baran, Krakowskie Trio Stroikowe, Alina Ratkowska, Joanna Opalińska, Pablo Sánchez-Escariche Gasch, Michał Ochab, Konrad Gzik, Jakub Wydrzyński, The Whoop Group
Reżyser dźwię­ku: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, Ewa Guziołek-Tubelewicz, Grzegorz Stec
Wydawca: Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press
 
Paweł Łukaszewski — Musica Profana II. Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Robert Gierlach, Joanna 
Citkowicz, Wojciech Świętoński, Kwartet Nostadema, Trombastic
Kompozytor: Paweł Łukaszewski
Wykonawcy: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Robert Gierlach, Joanna Citkowicz, Wojciech Świętoński
Kwartet Nostadema, Trombastic
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Brzoska
Wydawca: DUX Recording Producers
 
PIE JESU. Joanna Łukaszewska, Łukasz Farcinkiewicz, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA 
SACRA, Paweł Łukaszewski
Kompozytor: Stanisław MorytoMarian Borkowski, Sebastian Szymański, Marcin Łukaszewski, Łukasz 
Farcinkiewicz, Marek Raczyński, Julia Seeholzer, Michał MalecPaweł Łukaszewski
Wykonawcy: Joanna Łukaszewska, Łukasz Farcinkiewicz, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA 
SACRA pod dyrek­cją Pawła Łukaszewskiego
Reżyser dźwię­ku: Andrzej Brzoska
Wydawca: Requiem Records
 
Supernova. Atom String Quartet, NFM Orkiestra Leopoldinum, Christian Danowicz
Kompozytor: Hanna Kulenty-Majoor, Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz, Michał Zaborski, Krzysztof  Lenczowski
Wykonawcy: Atom String Quartet i NFM Orkiestra Leopoldinum pod dyrek­cją Christiana Danowicza
Reżyser dźwię­ku: Antoni Grzymała, Agnieszka Szczepańczyk
Wydawca: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, CD Accord
 
Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej
 
Herdzin — Concerto and Concertino. Elbląska orkie­stra Kameralna, Krakowskie Trio Stroikowe, 
Katarzyna Budnik-Gałązka, Paweł Gusnar, Krzysztof Herdzin
Kompozytor: Krzysztof Herdzin
Wykonawcy: Elbląska Orkiestra Kameralna, Krakowskie Trio Stroikowe, Katarzyna Budnik-Gałązka, Paweł Gusnar pod dyrek­cją Krzysztofa Herdzina
Reżyser dźwię­ku: Piotr Madziar
Wydawca: DUX Recording Producers
 
Johann Gottlieb Goldberg — Wszystkie kon­cer­ty kla­we­sy­no­we. Alina Ratkowska, Goldberg Baroque 
Ensemble, Adam Pastuszka. MUSICA BALTICA 5
Kompozytor: Johann Gottlieb Goldberg
Wykonawcy: Alina Ratkowska, Adam Pastuszka, Goldberg Baroque Ensemble
Reżyser dźwię­ku: Friedrich Wilhelm Rödding
Wydawca: MDG Musikproduktion Dabringhaus und Grimm
 
 
Muzyka jaz­zo­wa
 
Artysta Roku Jazz
 
Atom String Quartet — Mateusz Smoczyński, Krzysztof Lenczowski, Dawid Lubowicz, Michał Zaborski
 
Nikola Kołodziejczyk
 
 

Muzyka roz­ryw­ko­wa

Album Roku Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa

Szukaj w snach Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski 
Producent: Marek Napiórkowski
Wydawca: Teatr Stary w Lublinie

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 15/02/2019