Marcin Molski laureatem III miejsca na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego

17/12/2018

Marcin Molski, stu­dent kom­po­zy­cji w kla­sie dr. hab. Aleksandra Kościowa, prof. UMFC, został lau­re­atem III miej­sca na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!


ostatnia modyfikacja: 17/12/2018