Żaneta Rydzewska laureatką Konkursu Kompozytorskiego im. Stanisława Moniuszki,

8/11/2018

Żaneta Rydzewska z kla­sy kom­po­zy­cji dra hab., Aleksandra Kościowa, prof. UMFC  otrzy­ma­ła na Konkursie Kompozytorskim im. Stanisława Moniuszki III nagro­dę  za utwór pt. Muzyka relak­sa­cyj­na.

Nagrodzony utwór zosta­nie wyko­na­ny 25 listo­pa­da br. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, pod­czas Koncertu Finałowego IV Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowe Fale. 

GRATULUJEMY!


ostatnia modyfikacja: 08/11/2018