SZTUKA I EDUKACJA

03/03/2019 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Program


ostatnia modyfikacja: 04/03/2019